Odwiedzin od 2009r.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj96
mod_vvisit_counterWczoraj112
mod_vvisit_counterTen tydzień314
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień873
mod_vvisit_counterTen miesiącu5052
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc7217
mod_vvisit_counterWszystkich326136

Aktualnie: gości 6 połączonych
Twoje IP: 3.238.204.31
 , 
Dziś: Paź 26, 2021


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  (GKRPA)

Działa na mocy  Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana zarządzeniem nr 8/18 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach.
 
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sędziejowice wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie komisji posiadają  wiedzę z zakresu:
 • uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym,
 • sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy,
 • zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym,
 • budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów,
 • pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach:
 1. Jolanta Sierszyńska - przewodniczący Komisji
 2. Piotr Hryniuk - zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Beata Piechulska - sekretarz
 4. Monika Aleksandrowicz - członek
 5. Dariusz Chlebowski - członek
 6. Anna Kruszyńska - członek
 7. Marek Mroczek - członek
 8. Błażej Płaczek - członek
 9. Marta Smolak-Połatyńska - członek
 
Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu
Art. 21. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustanawia zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Jednym z wyjątków od tej zasady jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego uregulowana w art. 24 – 36 ww. ustawy.
 
Jak funkcjonuje instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego?
Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym. Funkcja społeczna tej instytucji polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Przymus polegający na doprowadzeniu przez policję można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłych (o ile odbywa się na zlecenie sądu), na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie leczenia za każdym razem, gdy oddali się ona samowolnie z zakładu. Nie ma możliwości (zarówno prawnych jak i organizacyjnych) zatrzymania pacjenta w zakładzie leczniczym wbrew jego woli (placówki odwykowe nie są aresztami).
Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta (niezależnie od tego, czy pacjent został zobowiązany do leczenia przez sąd, czy też zgłosił się dobrowolnie).
 
Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które zgodnie z art. 24 ustawy powodują:
 •  rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
O zastosowaniu w/w procedury wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania osoby.
 
Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?
Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, policja, prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.
 
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy.
 
Jakie są zadania GKRPA?
Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:
 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 • wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.
Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania:
 • skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
 • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy,
 • jeśli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję  i badanie przez biegłych, wniosek kierowany jest do sądu rejonowego wraz z informacją o podjętych w tej sprawie działaniach.
 
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz 822 , 1188).
 
 
JEŻELI WŚRÓD TWOICH BLISKICH JEST KTOŚ Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, SZUKASZ POMOCY, NIE RADZISZ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PICIEM ALKOHOLU WSPARCIA UDZIELĄ  CI:
 
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (działająca przy UG Sędziejowice) tel. (43) 677 11 57 
 • Punkt Konsultacyjny działający w ramach  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach (siedziba GOPS Sędziejowice), tel.: 43 677 15 81

  


 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama