Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Drukuj
poniedziałek, 03 czerwca 2019 11:42
OPPP Zduńska Wola a8ff8Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na terenie powiatu łaskiego został uruchomiony Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoba pierwszego kontaktu pełni dyżur w budynku przy Placu 11 Listopada 27. Po BEZPŁATNĄ pomoc można się zgłosić w każdy czwartek w godzinach 9:00 – 13:00

Aby otrzymać pomoc należy:

·         spotkać się z osobą pierwszego kontaktu,

·         uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem lub świadka przestępstwa,

·         przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające przestępstwo.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem:

·         przemocy domowej,

·         przemocy fizycznej lub psychicznej,

·         przestępstwa seksualnego,

·         kradzieży/ oszustwa,

·         wypadku drogowego,

·         pozbawienia alimentów,

·         innego przestępstwa

zgłoś się po darmową pomoc prawną, psychoterapeutyczną, psychologiczną, materialną.

Pomoc materialna obejmuję między innymi:

·         pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

·         pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego;

·         pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;

·         organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

·         pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

·         finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;

·         usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

·         finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

·         pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

·         pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

·         finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

·         finansowanie robót budowlanych, tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

·         zakup urządzeń i wyposażenia.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Całodobowa infolinia

98-100 Łask, Plac 11 Listopada 27

Czwartek, godz. 9:00 – 13:00

Tel. 43 659 20 09Kontakt:

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli

98-220 Zduńska Wola

ul. Łaska 88

tel. 43 659 20 09

https://www.trampolinazdunskawola.com/

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (plakat.jpg)plakat.jpg 2712 Kb03.06.2019 11:46
Pobierz (ulotka strona a.jpg)ulotka strona a.jpg 1729 Kb03.06.2019 11:46
Pobierz (ulotka strona b.jpg)ulotka strona b.jpg 1814 Kb03.06.2019 11:46